Αποστολή απόψεων, σχολίων, κειμένων στην διεύθυνση : istorikadromena@yahoo.com